Vraag & Antwoord

Wat voor ons gesneden koek is, is voor u wellicht onbekende materie. Een rieten dak of gevelbekleding is mooi, maar u wilt een verantwoorde en weloverwogen keuze maken, wanneer u kiest voor riet. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat voor onderhoud vraagt een rieten dak? Welk riet wordt gebruikt. Ga zo maar door. Dat u vragen heeft, dat begrijpen wij. Wij helpen u daarom graag met het zoeken naar antwoorden en hebben daarom de meest gestelde vragen in een Vraag & Antwoord sectie op onze website geplaatst. Klik op de titel van uw vraag naar keuze voor meer informatie.

Zijn niet al uw vragen beantwoord? Neem dan vrijblijvend contact op met uw rietdekker. Wij staan u graag te woord!

Algemene vragen

De Vakfederatie Rietdekkers is een organisatie die tot doel heeft de belangen te behartigen van de rietdekker. Rietdekker & Timmerman A.J. Vink wordt ondersteund door de Vakfederatie met o.a.:

  • Opleidingsmogelijkheden
  • Technische voorlichting
  • Het voeren van overleg met de overheid en andere beroepsgroepen
  • Het stellen en bewaken van kwaliteitseisen
  • Een vaktechnisch tijdschrift

Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van de ambacht ‘rietdekken’ en de geleverde producten en diensten hoog te houden. Dit is goed voor ons, maar ook voor de klant!

Het is niet mogelijk om zonder concrete informatie over de te realiseren dakbedekking of gevelbekleding een prijs op te geven: het is afhankelijk van een groot aantal factoren en een vaste prijs per vierkante meter is daarom niet voorhanden. Hoe complex is uw dak of gevel? Is het een hoog of laag dak? Kunnen wij er eenvoudig bij? Zitten er veel ramen of dakkapellen in? Moeten er dakdoorvoeren gemaakt worden? Wat is de lengte van de nokvorst die gemaakt moet worden? Dit zijn slechts enkele van de vragen die meespelen bij het bepalen van de juiste prijs.

Indien u interesse heeft in rieten dakbedekking of gevelbekleding, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij komen graag bij u langs en maken vrijblijvend een offerte.

Voor nieuwe daken zijn er geen subsidiemogelijkheden. Voor bestaande rietgedekte panden zijn deze er soms wel, wanneer er opnieuw gedekt moet worden. Soms zijn er voor monumentale panden subsidies. Voor dit soort subsidies hangt veel af van de gemeente waar het pand staat en het beleid dat zij voert, de ouderdom van het pand, etc. Zelfs kan het per gemeente, per jaar verschillen. In het algemeen is er een gemeentelijke regeling, een provinciale en een landelijke. De randvoorwaarden zijn voor alle drie regelingen verschillend.  Des te ouder een pand is, en des te gezichtsbepalender het is, des te meer kans u maakt. Het beste is dan ook bij de gemeente navraag te doen, bij dezelfde gemeente te vragen waar u navraag kunt doen naar de provinciale regeling en bij de provincie te vragen naar een ingang op landelijk niveau (bron: www.riet.com).

Rietdekker & Timmerman A.J. Vink is aangesloten bij de Vakfederatie Rietdekkers. Gezamenlijk zijn door deze federatie Algemene Voorwaarden opgesteld, waarin ook de gegeven garantie, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van beide partijen omschreven staan. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden in PDF-formaat

Het is een fabel dat een rieten dak niet te verzekeren is, of dat het enorm duur zou zijn. Een goed gedekt rieten dak is brandveilig en daarom qua premie net zo duur als het verzekeren van een huis met een pannendak. Er is een speciale verzekering in het leven geroepen: een product van Van Lanschot Chabot in samenwerking met de Vakfederatie Rietdekkers, waarmee uw woning afdoende verzekert. De verzekering kenmerkt zich door de volgende punten:

• Zeer uitgebreide dekking (All Risk)
• Scherpe premie, zowel voor panden met een geschroefd als een traditioneel rieten dak, of een combinatie van beiden
• Aantrekkelijke kortingen (tot 15%) mogelijk als u preventiemaatregelen installeert
• Snelle en deskundige schadeafwikkeling

U leest alles over deze polis op de pagina van de Rietpolis: www.rietpolis.nl

Bouwkundige en technische vragen

Een rieten dak gaat jaren mee. De levensduur wordt mede bepaald door de architectuur: hoe stijler, des te beter voor het dak. Een vlakker gedeelte in het dak (bijvoorbeeld een dakkapel), zal ook eerder versleten zijn, omdat het water hier niet zo snel afloopt. De ligging van een huis en de mate van begroeiing van bomen kunnen ook een negatief effect hebben op de levens duur, omdat het dak hierdoor slecht kan drogen. Hiergeldt: hoe meer vrije toegang van wind en zon rond het pand hoe beter.

Ook het vakmanschap en het onderhoud spelen een belangrijke rol. Een rieten dak gaat, mits voldoende stijl, gemiddeld 25 jaar mee, echter zijn daken van 40 jaar of meer oud geen uitzondering!

Of een rieten dak beter isoleert dan een traditioneel pannendak, hangt af van de windsterkte. Voor beide daken geldt dat onder normale omstandigheden de isolatie slecht is (daarom vormen bij nieuwere daken de geïsoleerde dakplaten onder de dakbedekking de basis). In winterse omstandigheden, bij enkele graden vorst en windkracht 3 of meer, tochten beide daken en is er nauwelijks sprake van isolatie. Is het echter windstil, dan komt het rieten dak beter uit de verf (een redelijke isolatie- of zogenaamde Rc-waarde van 1,5 tegenover 0,0 van het pannendak).

Bedenk tevens dat dit opgaat voor zowel winterse als zomerse omstandigheden: tegen kou en tegen warmte. In de regel is het zo dat op de heetste zomerse dagen het vaak windstil is: een rieten dak helpt u dan om het hoofd koel te houden!

Indien het dak aan aantal randvoorwaarden voldoet, kunnen shingles of een traditionele dakpannen worden verruild voor een rieten dak. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat het dak een minimale hellingshoek nodig heeft van ongeveer 40 graden. In de meeste gevallen wordt bij een nieuw rieten dak gekozen voor het gesloten systeem: het riet wordt vastgeschroefd op een schroef- of isolatieplaat: behalve de hellingshoek moet de beplating onder het te vervangen pannendak beoordeeld worden en er moet gekeken worden of eventueel een extra of andere plaat aangebracht moet worden. Op dat moment kan in overleg met u ook gekeken worden naar het vergroten van de isolatiewaarde en het aanbrengen van bijvoorbeeld extra ramen.

Denk tevens ook aan de mogelijkheden voor het afvoeren van het hemelwater: bij een pannendak is er vaak een dakgoot aanwezig, echter is dat bij een rieten dak niet het geval. Kijk daarom of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een strook grind aan te brengen.

Tenslotte moet u nog rekening houden met de gemeente: voor het aanpassen van het uiterlijk van uw pand is er een vergunning vanuit de gemeente nodig. De welstandscommissie van uw gemeente moet zich buigen over deze aanpassing: er zijn echter geen gevallen bekend waarbij de gemeente op basis van het uiterlijk van het rieten dak de vergunning geweigerd heeft. Houdt wel rekening met wachttijd en kosten voor de vergunning.

Oude rieten dak met een open open constructie isoleren slecht en kunnen stoffig en tochtig zijn. Een dergelijk dak kan aan de binnenkant van de sporen, gordingen en spanten geisoleerd worden. Er moet een spouw van circa 5 centimeter gecreëerd worden, zodat de rietdekker met zijn gereedschap nog bij de latten kan komen. De opbouw van de lagen wordt dan als volgt: (van binnen naar buiten): Afwerking, dampremmer, isolatie, spouw, rietlatten riet. Let erop dat de dampdichte laat volledig gesloten is. Zorg ervoor dat naden en kieren dicht zijn, dat de folie naadloos aansluit op wanden en dat bij overlappende stroken deze goed aan elkaar bevestigd zijn met tape.

Omdat de vochthuishouding van grote invloed is op de levensduur van uw dak, doet u er goed aan eerst contact op te nemen met uw rietdekker: deze kan u goed adviseren over de te nemen stappen.

Een schoorsteen en rieten kap is prima te combineren. Wij hebben in het verleden rookkanalen van open haarden, allesbranders, pellet- en houtkachels in rieten daken verwerkt. Ook bij de vervanging van een pannen dak door een rieten dakbedekking kan een bestaande schoorsteen probleemloos gebruikt worden, mits deze van voldoende diameter is. In het kader van de brandpreventie raden wij een vonkenvanger aan, eventueel gecombineerd met een regenkap.

Praktische tip: het vegen van de schoorsteen

Heeft u op uw rieten dak een schoorsteen en moet deze geveegd worden? Informeer bij uw schoorsteenveger of hij hiertoe over het juiste materiaal beschikt: de meeste schoorsteenvegers hebben niet het specialistische materiaal voor het betreden van het dak. Een erkende schoorsteenveger, die ervaring heeft met rieten daken, kunt u ook vinden op de website van de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond.

Riet gerelateerde vragen

Het verkleuren van riet is een eigenschap die niet kan worden voorkomen. Na het dekken is uw dak of gevelbekleding geelbruin, echter verkleurd dit onder de invloed van zonlicht in een tijd van circa 2 jaar  naar grijsbruin. Ook kan uw dakbedekking of gevelbekleding na het dekken vlekkerig ogen door kleurverschil tussen bossen riet: dit is een normaal verschijnsel.

Praktische tip: houdt rekening met de grijsbruine kleur in de kleurstelling van uw pand

Past u, behalve uw dak, ook andere uiterlijke kenmerken van uw pand aan? Houdt dan rekening met de uiteindelijke kleur van het riet! Zo worden op deze site volop afbeeldingen getoond van zojuist gerealiseerde projecten, maar besef u dat deze kleur van tijdelijke aard is.

Beide is mogelijk. Het riet uit Nederland is over het algemeen van goede kwaliteit (vooral het fijnere Kalenberger riet), echter is de aanvoer vanuit Nederland onvoldoende om de vraag aan te kunnen. Ongeveer drie kwart van de totale behoefte komt uit het buitenland. Het gaat dan om een grote verscheidenheid aan landen, waaronder Oostenrijk, Turkije, Roemenië, Hongarije, Oekraïne en zelfs China. Er is daarbij geen relatie tussen herkomst en kwaliteit, maar wilt u meer weten over de herkomst van het riet op uw dak? Dan kunt u dit altijd vragen!

Met preventief onderhoud zorgt u ervoor dat het dak zijn maximale levensduur haalt en niet eerder al vervangen moet worden. Het is dus een goed idee om dit structureel te doen. Denk hierbij aan het repareren van storm- of vogelschade. Ook scheuren in het metselwerk van de nok vallen hieronder. Wanneer dergelijke schade niet verholpen wordt, dan komt er vocht in het dak en leidt dit op termijn tot extra slijtage en grotere reparatiekosten.

Ook krijgen rieten daken te maken met mos- en algengroei: beide zijn van negatieve invloed op de droogtijd van het dak. Hoe langer het duurt voor het dak na regen opdroogt, hoe slechter dit is voor de levensduur. Mos en algen moeten dan ook regelmatig verwijderd worden en dit moet vakkundig worden uitgevoerd: informeer hiernaar bij uw rietdekker.

Ook bomen waarvan bladeren en naalden op uw dak vallen, moeten beheerd worden. Ook bladeren en naalden zorgen ervoor dat uw dak minder snel droogt en moeten minimaal jaarlijks verwijderd worden. Het beheren van de bomen rond uw pand is dan ook van groot belang. Want behalve de bladeren en naalden zorgt ook schaduw voor een langere droogtijd en daarmee voor een kortere levensduur. Tenslotte mogen vanuit bomen geen druppels op het dak vallen: vanuit bomen vallen druppels vaak op dezelfde plek op uw dak. Deze druppels zorgen ook voor natte plekken in uw rieten dak. Door de bomen rond uw pand goed te snoeien, of indien nodig te verwijderen, zorgt u voor een optimale levensduur van uw rieten dak.

Er zijn meerdere vormen van impregneren: een brandvertragende impregnatie en een algen- en moswerende impregnatie:

Brandvertragende coating

Brandvertragers zijn coatings die het riet brandvertragend maken. Geen enkele coating maakt het rieten dak onbrandbaar, wel maken coatings het riet succes vol brandvertragend. Een nieuw pand te bouwen binnen 15 meter van de perceel grens mag overeenkomstig NEN 6063 geen brandbaar rieten dak hebben. De bouwer moet dit aan kunnen tonen. In de Nederlandse norm NEN 6063 word een beproevingsmethode omschreven voor de bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken (de zogenaamde vliegvuur proef).

Het gewone rieten dak met een gesloten constructie voldoet aan deze proef en hoeft niet te worden geïmpregneerd tegen brand.

Algen- en moswerende impregnatie

De levensduur van uw rieten dak of gevelbekleding is afhankelijk van de snelheid waarmee een dak kan drogen, nadat het nat is geworden door neerslag of dauw. Mos en algen zorgen ervoor dat uw dak dicht slipt en de uiteindes van de rietstengels (de stoppels) door algen dicht gaan zitten. Het gevolg hiervan is dat uw dak minder goed ademt en het duurt langer voor uw dak droogt: het rottingsproces versnelt.

Behalve vakkundig onderhoud is het daarom goed om uw dak regelmatig te impregneren tegen mos en algen. Mos en algen krijgen minder kans en u houdt uw dakbedekking of gevelbekleding langer goed!

Het riet dat gebruikt wordt is éénjarig riet. Meerjarig riet is ongeschikt. Daarbij geldt tevens dat het grovere riet ook houtiger is en daardoor langer mee zal gaan. Het is echter lastig om diverse partijen riet onderling op kwaliteit te vergelijken. Zelfs riet van hetzelfde perceel kan van jaar tot jaar in kwaliteit wisselen. De ervaringen van uw rietdekker vormen de basis voor een goede beoordeling.